Zong Qinghou: Thanh toán bù trừ chi phí và giảm gánh nặng là một trợ giúp to lớn để các doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và nâng cấp | Kinh tế Trung Quốc

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-02-26 06:47:00
AMD:R74800H能效达到2014年基准的31.7倍|||||||

IT之家 6 月 25 日动静 明天,AMD 公布消息稿,称其 6 年前定下目的,到 2020 年,其挪动处置器的动力服从将进步 25 倍,如今那一目的曾经告竣。

AMD 暗示,Ryzen 7 4800H 挪动处置器取 2014 年的基准测试比拟,动力服从是本来的 31.7 倍,为条记本电脑供给了抢先的机能战杰出的服从。更下的动力服从会给用户带去明显的益处,包罗更少的电池绝航、更好的机能、更低的动力本钱战削减对情况的影响。

IT之家领会到,处置器的动力服从是由每单元动力耗损所施行的事情量决议的。AMD 为了完成 “25x20”的目的,重面改良了 SoC 架构。那一目的的完成,意味着企业若是将 50000 台 2014 年的 AMD 条记本电脑晋级到 2020 年的型号,将到达 5 倍计较机能,低落能耗 84%,正在将来三年内能够节流 140 万千瓦时的电力战 971000 千克的碳排放。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa